سحر از تیتان شما منجر به جنگ 3D ، شما می توانید هزاران سرباز در بازی را کنترل کنید. شما می توانید جنگ در برابر بازیکنان دیگر ، و زمین های خود را اشغال کند.
 
شما می توانید از پادشاهی خود را را، باید ارتش خود و همچنین شما می خواهد تیتان حماسی خود را بالا می برد. یکی از ویژگی های خوب در بازی وجود دارد که در زمان واقعی چت با دوستان و دیگر بازیکنان است.
منبع : بهترین ها برای تو |دانلود بازی
برچسب ها : بازی ,توانید